Veris F-Digital

גמישות עבור GROHE SPA®‎ שלכם

טכנולוגיה אלחוטית. הפעלה בלחיצת כפתור.

בואו לחוות את הנוחות שבטכנולוגיה הדיגיטלית עם GROHE Veris F-digital.

 כפתורי בקר הזרימה הדיגיטלי מאפשרים לכם להפעיל או להפסיק את זרם המים ולווסת את הטמפרטורה, והחוגה החיצונית משמשת לשליטה בלחץ המים. הטבעת המוארת נותנת לכם משוב חזותי מיידי על טמפרטורת המים.

בנוסף, הסעף הדיגיטלי מאפשר לכם לעבור בנגיעה אחת בין פתחי יציאת המים – של המקלחת ושל האמבטיה.

לחץ כאן כדי לעבור לאתר העולמי לקבלת מידע נוסף